Gunyoil_V1_250x332 (1)Oljekvalitetssensor Gunyoil V1 – fördelar

 • Sänkta oljekostnader
 • Lägre oljebyteskostnader
 • Mätning av ”äkta” drifttimmar
 • Du kan slippa dyra oljeanalyser
 • Enkel användning och hantering
 • Lägre avfallskostnader för gammal olja
 • Lätt att integrera i befintliga styrsystem
 • Har inbyggd datalogger och batteri
 • Autonom funktion i minst 2 år
 • Mycket hög tillförlitlighet

Gunyoil V1 mäter parallellt –

 • Drifttid
 • Temperatur
 • Permitivitet
 • Grumlighetsgrad
 • Ledningsförmåga
 • Relativ fuktighet rH

Med hjälp av ovanstående mätningar kan oljans kvalitetsförändring mätas över tiden, när det gäller oljans åldring, försmutsningsgrad, vattenandel, sot- respektive bränsleandel, tribopolymerandel samt viskositet och oxidation.

Det är även möjligt att installera Gunyoil V1 på exponerade eller svåra platser, där exempelvis ingen strömförsörjning finns, eftersom sensorn har minst 2 års batterilivslängd och ett stort internt minne. Som option finns även möjligheten att ansluta oljekvalitetssensorn till ett befintligt styrsystem.