Gasflödesmätare med unik emitterteknik

Världsunik, patenterad gasflödesmätare, luftflödesmätare och rökgasflödesmätare. Flödesmätarsensorn bygger på ny emitterteknik, från Gunytronic GmbH i Österrike.

Sensordetalj_liten_250x283Gasflödesmätare Ny flödesmätare för gaser – bättre prestanda

Gunytronic har utvecklat en helt ny teknik för bättre prestanda vid mätning av gasflöden, luftflöden och i vissa fall även rökgasflöden.

Den bygger på emitterteknologi, för mätning av gasvolymflöden i processtekniska applikationer, luftflöden i motorsystem och rökgasflöden (emissioner).

Installationer kan mycket enkelt göras även i EX-zoner, tack vare en ny typ av Ex-barriär, som överför matningsspänning, analogsignal och dubbelriktad digital kommunition, igenom Ex-barriären.

Oljekvalitetssensor baserad på ny teknik

Oljekvalitetssensor med datalogger, baserad på ny teknik, ger besparingar genom optimala oljebytesintervall i motorer, växellådor och liknande.

Nyutvecklad sensor för mätning av oljekvalitet

Tekniken från Gunytronic gör det möjligt att mäta och logga oljans kvalitet i en växellåda, motor eller liknande, på ett nytt och mycket tillförlitligt, sätt.

Tanken bakom sensorn är att ge användaren möjligheten att byta olja exakt när det behövs, för att på så vis spara pengar; desto dyrare oljor och desto större oljevoymer, desto större möjligheter till besparingar.