Industry_250x168Gunyflow V10 rökgasflödesmätare – fördelar

 • Väldigt lång livslängd
 • Har ett stort mätområde
 • Mycket stötsäker & robust
 • Synnerligen reaktionssnabb
 • Kan installeras i befintliga system
 • Klarar sig med en mycket kort raksträcka före
 • Orsakar inga som helst tryckfall i rörledningen

Rökgasflödesmätarens användningsområden –

 • Rökgasflödesmätning inom stålindustrin
 • Mätning av rökgasflöden vid rökgasrening
 • Flödesmätning av rökgaser inom energisektorn
 • Mätsystem för rökgaser i olika typer av emissionsanläggningar

Zentraleinheit_250x339CentralenehetSensorn i Gunyflow V10 bygger på ny emitterteknologi som parallellt mäter –

 • Rökgasflöde
 • Rökgashastighet
 • Rökgastemperatur
 • Flödesriktningen på rökgaserna

De fyra storheterna ovan mäts helt parallellt, med en sensor som är slät i fronten. Därför kan den enkelt installeras jämns med rörväggen. En slät sensor gör den enkel att installera, även i efterhand, till och med i en befintlig anläggning!

Sensorn är synnerligen reaktionssnabb. Reaktionstiden är T90=10mS (specialutförande finns med reaktionstid på 1 mS!). Därför kan du med Gunyflow 10 mäta och styra processer på ett sätt som tidigare inte varit möjligt.