Sensordetalj_liten_250x283 (1)Gasflödesmätare Gunyflow V10 – fördelar;

 • Mycket brett mätområde
 • Extremt reaktionssnabb
 • Livslängden är mycket lång
 • Kräver inga långa raksträckor före
 • Orsakar inget tryckfall i rörledningen
 • Mycket robust och stötsäker teknologi
 • Kan monteras i rörledningen i efterhand

Gasflödesmätarens användningsområden

 • Gasflödesmätare för gaser
 • Flödesmätning av processgaser

Zentraleinheit_250x339Sensorn i gasmätare Gunyflow V10 bygger på en helt ny emitterteknologi, vilken mäter

 • Gashastighet
 • CentralenhetGasflöde
 • Gasens flödesriktning
 • Gastemperaturen

Alla fyra storheter ovan mäts parallellt och med en enda sensor. Sensorn är i princip helt slät i fronten, vilket gör att den kan installeras helt jämns med rörväggen, vilket gör att den är enkelt att installera sensorn, i en redan existerande anläggning!

Eftersom emittersensorn är extremt reaktionssnabb (T90=10mS, i specialutförande 1 mS), så kan du med styra processer på ett sätt som tidigare inte var möjligt.

Sicherheitsbarriere_schwarz_250x169Centralenhet GUNY-CPU V04 kan hantera 4 st samtidiga Gunyflow V10-flödesmätare, medan GUNY-CPU V10, kan hantera upp till 10 st, för en enklare installation och lägre totalkostnader.

Atex-barriär till Gasflödesmätare, Flödesmätning av processgaser, Gasmätare

Med Atexbarriären till höger kan flödessenor Gunyflow V10 enkelt installeras i Atex-zon, eftersom barriären hanterar:

 • Strömmatningen till flödessensorn i Atex-zon
 • Analogsingalen från sensorn
 • Den digitala kommunikationen till/från sensorn

Denna kombinationsenhet gör installationen i Atex-zon betydligt enklare och billigare.